SELAGI HAYAT
DIKANDUNG BADAN

Ikon Alumni

Peduli Alumni

Cenderamata Alumni

Penerbitan Alumni

KEISTIMEWAAN ALUMNI

01

20% pengurangan kadar sewaan untuk penggunaan kemudahan UPSI

(Sewaan Bilik UPSI, Kemudahan Sukan UPSI)

Petikan dari Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil 18/2017 bertarikh 19 Oktober 2017.

20% diskaun untuk pembelian buku UPSI

(Buku Terbitan Pejabat Karang Mengarang UPSI)

Memo dari Pejabat Karang Mengarang (Penerbit Universiti) No. Rujukan: UPSI/PKM/AD/6399(14) bertarikh 24 Oktober 2018.

02

03

15% diskaun yuran pengajian pasca siswazah

(Untuk Peringkat Sarjana & PhD)

Memo dari Institut Pengajian Siswazah.
No Rujukan: UPSI/IPS/.4/526.8 bertarikh 12 Jun 2019.

10% diskaun untuk pembelian barangan berjenama Canggih

Hanya dengan mengimbas kod QR di atas atau melawat laman web https://schoolmall.com.my/

04

BERITA TERKINI

Program Alumni

Kapsul Alumni

Kejayaan Alumni

Skip to content