PENGUMUMAN :

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Alumni telah berpindah di Bangunan Pusat Pelajar, Kampus Sultan Azlan Shah mulai 9 Februari 2018
 Fix KasihBertautKembali Fix KunjunganGuruAceh Fix SidekSanif 

SELEPAS 30 TAHUN KASIH BERTAUT KEMBALI

GURU PENDIDIKAN KHAS ACHEH KUNJUNG UPSI

SIDEK SANIF
TERIMA ANUGERAH BUDIMAN

 Fix InfakRamadhan  Fix KONPEN2  Fix MPSI 72 74

 INFAK RAMADHAN
(ALUMNI UPSI)

 KONVENSYEN PENDIDIKAN NASIONAL (KONPEN)

 KENANGAN MENGUSIK JIWA
(MPSI 72/74)

 Fix EseArts2 Fix EseArts   Fix EseArts3

 eSe-ART BAKAL JADI ACARA
TAHUNAN NEGERI PERAK

 eSe-ART   eSe-ART
Fix KONPEN Fix KONPEN3 Fix KONPEN4

 KONVENSYEN PENDIDIKAN NASIONAL (KONPEN)

 KONVENSYEN PENDIDIKAN NASIONAL (KONPEN)  KONVENSYEN PENDIDIKAN NASIONAL (KONPEN)