PENGUMUMAN :

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Alumni telah berpindah di Bangunan Pusat Pelajar, Kampus Sultan Azlan Shah mulai 9 Februari 2018

Menyedari keperluan mengadakan suatu mekanisme yang menjadi jambatan dua hala menghubungi bekas-bekas pelajar (Alumni) SITC, MPSI, IPSI dan UPSI yang berada di seluruh pelusuk tanahair, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam dengan pihak UPSI dan sebaliknya, maka Pusat Perhubungan Alumni (JHEPA) telah ditubuhkan pada tahun 2002. Unit ini bekerjasama dengan Persatuan Alumni Suluh Budiman UPSI yang melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan Alumni setiap tahun.