ALUMNI SOUVENIER

Alumni boleh mendapatkan Kad Debit Bank Islam Alumni UPSI di cawangan-cawangan Bank Islam yang terdekat pada pertengahan bulan Februari 2020.

(Maklumat lanjut akan dihebahkan melalui facebook page Pusat Alumni UPSI)

* Semua Alumni perlu  AKTIFKAN kad debit Bank Islam Alumni terlebih dahulu sebelum boleh digunakan.